sorteer op

filteren op

1826

Théodore Schaepkens: de eerste succesvolle alumnus van de Teekenschool

In het najaar van 1826 vertrekt Théodore reeds naar de Koninklijke Academie in Antwerpen, die geleid wordt door de kunstschilder Mattheus Van Bree. Deze academie stond samen met de academie in Amsterdam bovenaan in de hiërarchie van kunstopleidingen in het Verenigde Koninkrijk der Nederlanden, zoals in bovengenoemd Koninklijk Besluit was bepaald. De status van Antwerpen was in die jaren belangrijk, omdat de Zuidelijke Nederlanden zich konden beroepen op een rijk artistiek verleden, helden als Rubens, Jordaens en Van Dyck indachtig, terwijl de Noordelijke nog geen Rembrandt, laat staan Vermeer als helden hadden (her)ontdekt. 

Maar net als menig kunstenaar, werkte ook Van Bree in opdracht van wie er ook maar de baas was en waar het geld stroomde: zo schilderde hij de enthousiaste verwelkoming van Napoleon in Amsterdam, maar ook een tafereel uit het Beleg van Leiden, dat koning Willem I buitengewoon kon waarderen. Onder Van Bree werd de Antwerpse academie een broedplaats van artistieke talenten, vooral op het gebied van de historieschilderkunst, die in het jonge België een hoge vlucht zou nemen. Théodore zou hier mede van profiteren en vervolgde hiertoe vanaf 1828 twee jaar lang zijn studie in Parijs.

Maastricht Institute of Arts