sorteer op

filteren op

1844

1840 – 1860 De Stadsteekenschool onder Alexander Schaepkens

In 1844 wordt de broer van Théodore directeur. Ook hij heeft onderwijs genoten in Antwerpen en Parijs, is een gezien historicus en maakt afbeeldingen van vele historische monumenten in beide Limburgen en het naburige Rijnland. Derhalve wordt hij enthousiast onthaald. Hij is erg druk met de oprichting van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap als ook veel op pad voor historisch onderzoek, zijn schetsen en (in Parijs vervaardigde) kleurenlitho’s, die nog altijd zeer gewilde objecten zijn. Tijdens een bezoek van de onderwijsinspectie medio jaren 1850 blijkt dat onder andere de studentenadministratie een chaos is. Hij wordt daarna eervol ontslagen.

Tot zijn leerlingen behoort Victor de Stuers. In 1867, op zijn 24ste, ontdekt en beschrijft hij onder meer het 13de eeuwse fresco in de Maastrichtse Dominicanenkerk. Na zijn studie aan de Leidse universiteit maakt hij enorme carrière; tezelfdertijd maakt hij landelijk naam met zijn pamflet ‘Holland op zijn smalst’ verschenen in De Gids: een pleidooi voor de bescherming van historische monumenten. Samen met de Amsterdamse hoogleraar Joseph Albertingk Tijm en architect Pierre Cuypers ontstaat er een machtig rooms-katholiek driemanschap, dat onder anderen verantwoordelijk is voor de bouw van het Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam. Vanaf het begin van zijn loopbaan bemoeit De Stuers zich met de restauratie van middeleeuwse bouwwerken in Maastricht en Zuid-Limburg.

Maastricht Institute of Arts