sorteer op

filteren op

1993

25 mei 1993 - Een nieuw gebouw

Op 25 mei 1993 werd de door architect Wiel Arets ontworpen nieuwbouw van de academie officieel geopend door de minister van Onderwijs en Cultuur Jo Ritzen, in aanwezigheid van de Wethouder en de Gedeputeerde van Onderwijs en Cultuur. In de nieuwe ruimtes werd werk geëxposeerd van eindexamenkandidaten van het leerjaar 1992-93. 

Everybody involved with the new building, designed by Wiel Arets
Betrokken partijen bij de nieuwbouw, ontwerp Wiel Arets

Begin jaren 90 maakte de ABKM/Academie Beeldende Kunsten Maastricht een opleving door met de uitbreiding van het gebouw met een nieuwe vleugel. De laatste keer dat dit gebeurde was eind jaren 60 met het huidige hoofdgebouw van architect Frans Dingemans; deze werd in 1966 aangekondigd tijdens de viering in 1966 van het “40-jarige bestaan van de Stadsacademie” (de oprichting in 1926 van de Middelbare Kunstnijverheidsschool werd beschouwd als belangrijk begin).

De nieuwe uitbreiding werd getekend door architect Wiel Arets en in 1993 in gebruik werd genomen. Hierbij werd de gevel van het Dingemans-gebouw voorzien van een zwarte coating. De nieuwbouw van Arets is er via een loopbrug mee verbonden. Tegelijk werd de ingang verbreed, transparanter en daardoor publieksvriendelijker. Maar hiermee werd de overdekte trappenpartij tot een hangplek voor drugsverslaafden en om dit tegen te gaan werd jaren later een hek werd geplaatst.

 

Het plein, dat door deze loopbrug wordt overspand, was in de jaren 60 ontstaan door de afbraak van de zoutraffinaderij van respectievelijk Seiglitz en Marres. Het plein werd nu omzoomd door de gebouwen van Dingemans en Arets, de woningen er tegenover werden ontworpen door het architectenbureau Mecanoo. In 1984 al kreeg het plein de naam Herdenkingsplein, ter nagedachtenis van de slachtoffers van toenmalige totalitaire regimes in Chili en Argentinië. Tien jaar later, bij de 50-jarige herdenking van de bevrijding van Maastricht, werd er een monument in het plaveisel geplaatst, ontworpen door beeldhouwer Appie Drielsma, ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Duits bezetting.

Het plein is ook vaak gebruikt voor projecten, waaronder een vuurproject en een feestelijke lunch met alle propedeusestudenten en docenten.

Maastricht Institute of Arts