sorteer op

filteren op

1898

Van Stadsteekeninstituut tot Middelbare Kunstnijverheidsschool

In de jaren 1910 leidde het Stadsteekeninstituut – mede door de verminderde gezondheid van Graafland en een te laag aantal aanmeldingen - een zieltogend bestaan. In die jaren volgden jonge werklieden liever de lessen van de ontwerper, tekenleraar en dialectschrijver Fons Olterdissen aan de Patronaatschool: een instelling midden 19de eeuw opgericht door Monseigneur Rutten en bakermat van het latere onderwijs aan de arbeiderskinderen en jonge werklieden in het industriële Maastricht. Olterdissen overleed in 1923. Diens populariteit had mede te maken met zijn vermogen de geschiedenis en de ziel van de stad te raken bij het Maastrichtse volk in vertellingen en theaterstukken.

Misschien speelde ook de nadruk op de professionele carrières van de leerlingen van de zondagsschool van Graafland het Stadsteekeninstituut parten. Langzaam maar zeker ontstond er een heuse markt voor Limburgse kunstenaars, die later zou leiden tot wrijvingen tussen de Limburgse Kunstkring (die allengs door amateurkunstenaars beheerst raakte) en de Kunstenaarsvereeniging Limburg. De professionalisering kreeg pas gestalte vanaf de oprichting in 1926 van de Middelbare Kunstnijverheidsschool. In de jaren 30 wierp deze opleiding haar vruchten af, die nu ook buiten Limburg werden erkend. Vanaf begin jaren 20 wonnen al enkele Limburgers de Prix de Rome, onder wie Charles Eyck en Charles Vos (beiden overigens niet in Maastricht opgeleid) Jan Hul en Jef Scheffers de zilveren Prix de Rome.

De deelname van Limburgse kunstenaars aan de Wereldtentoonstelling in Parijs en de grote tentoonstelling van Limburgse Kunst in het Gemeentemuseum Den Haag in 1937, bevestigden het Limburgse succes.

De oprichting van de Middelbare Kunstnijverheidsschool in oktober 1926 kwam mede voort uit een landelijke ontwikkeling, die zijn oorsprong vond in de door architect Pierre Cuypers opgerichte Quellinusschool, voor de scholing van handwerkslieden voor de bouw van het Rijksmuseum. Door fusering van deze school met andere nijverheidsscholen en de opleiding voor tekenleraren, werd in Amsterdam in 1924 de Middelbare Kunstnijverheidsschool gesticht (op haar beurt voorloper van de Rietveld Academie).

Maastricht Institute of Arts