sorteer op

filteren op

2020

Bachelor Visuele Communicatie

2020

Joyce Verschuuren

Heel Gewoon

Completely Normal is a personal portrait of a daughter about the driving forces, thoughts, and visions of her mother, who works at an asylum seekers’ centre.

I am not able to publish this documentary quite yet because it is still being shown.
'Heel Gewoon' is een persoonlijk portret van dochter over de drijfveren, gedachtes en visies van moeder die bij het asielzoekerscentrum werkt. Vanwege vertoningen kan ik de documentaire nog niet publiceren.

Ik heb het thema vluchtelingenproblematiek gebruikt voor mijn scriptie. Binnen dat thema het onderwerp noodzaak tot acceptatie.
Waarom worden asielzoekers niet geaccepteerd? Wat zijn de factoren en waarom wordt het draagvlak van acceptatie en de mate van bereidheid zo erg beïnvloed?
Hoe kunnen mensen zich meer bekommeren om ongelijkheid in de naaste omgeving, terwijl er misschien verder weg mensen omkomen door oorlog of verdrinking?