sorteer op

filteren op

2020

Bachelor Communication And Multimedia Design

2020

Femke Slot

Tomorrow Times

My project focussed on research into the impact of positive communication on the publics opinion on sustainability and the environment. To enhance this impact a new way of communication was designed. The work was performed at BrightVibes in the Netherlands.
Mijn project richtte zich op de invloed van positieve communicatie op de beeldvorming van het algemeen publiek over duurzaamheid en milieu. Om positieve impact hiervan te vergroten is een nieuw communicatiemiddel ontworpen. Het werk is uitgevoerd bij BrightVibes in Nederland.

De centrale probleemstelling was hoe BrightVibes met positieve en inspirerende verhalen de impact bij hun doelgroep zou kunnen vergroten. Onderliggende onderzoeksvragen gingen over de definitie van positieve communicatie, het concretiseren van het doel en de doelgroep, in kaart brengen van vergelijkbare initiatieven met bijbehorende communicatiemiddelen en het vinden van een passende oplossing voor BrightVibes.

Positieve communicatie

Angst, negatieve communicatie en tegenstrijdige berichten met weinig zicht op oplossingen zijn dominant aanwezig in mainstream nieuws. Dit kan zorgen voor weinig betrokkenheid, onzekerheid en apathie. Positieve communicatie kan hierin tegenwicht bieden.

Positieve berichtgeving staat centraal bij een aantal vormen van journalistiek (zoals constructieve en oplossingsgerichte journalistiek). Constructieve berichten met oplossingen dragen bij aan betrokkenheid, positieve verandering en ‘empowerment’. Hierbij is een handelingsperspectief belangrijk met voldoende ruimte voor eigen invulling en betekenis.

Het effect van positieve berichtgeving kan worden versterkt door online communities waarbinnen informatie wordt gedeeld en samengewerkt.

Doel en doelgroep van de communicatie

Het algemene doel van de communicatie is positieve maatschappelijke impact als bijdrage richting een meer duurzame wereld. Hiervoor is het belangrijk om betrokkenheid te vergroten, mensen te activeren en bij te dragen aan community building.

Vergelijkbare initiatieven

Er zijn zes initiatieven gevonden en met elkaar vergeleken. SolutionsU (website met een goede doorzoekbare database met positieve nieuwsberichten), HetkanWEL (website met als doel mensen te inspireren voor een groener, eerlijker en leuker leven), Good News Network (website met positieve nieuwsartikelen), Green my place (spel in de categorie serious gaming gericht op bevorderen van efficiënt energieverbruik), WWF plastic afvallen app (app over vermindering van plastic gebruik) en Orb Media-PLUS PLASTIC (multimedia story over micro plastics). Sterke en zwakke punten hieruit zijn meegenomen in de ontwerpfase.

Oplossingsrichting voor BrightVibes

Gekozen is voor multimedia stories als communicatiemiddel. Hierbij kan bestaande of nieuwe content worden gebruikt. Berichten over specifieke onderwerpen worden hierbij in samenhang en in een passende context gebundeld. Multimedia stories zijn in potentie sterk interactief wat betrokkenheid en engagement kan stimuleren.

Hierbij ontstaat ook de mogelijkheid om berichten te ‘archiveren’ en doorzoekbaar te maken.

Concept

Gebaseerd op onderzoek zijn zeven frames opgesteld met verschillende invalshoeken voor het ontwerp van de uiteindelijke oplossing. Deze zijn gebruikt als bron voor inspiratie, voor overleg met BrightVibes en voor vergelijking met behoeftes van de doelgroep. Er is uiteindelijk gekozen voor een frame waarbij een centraal uitgangspunt was dat individuele bijdragen aan duurzaamheid en milieu te weinig zichtbaar zijn en te weinig navolging vinden. Vanuit dit perspectief bleek het delen van oplossingen en het activeren van mensen en aanzetten tot eventuele samenwerking belangrijk.

Realisatie

Bij een multimedia story is de user experience en een duidelijke flow belangrijk. De aandacht van het publiek moet volledig gericht zijn op het verhaal en de experience. Tijdens het ontwerp heeft daarom de focus gelegen op visueel design, user experience (UX) en user interface (UI). Geprobeerd is om de hoeveelheid codeerwerk tot een minimum terug te brengen en daarom is gebruik gemaakt van een commercieel beschikbaar tool voor digital storytelling (Shorthand). Voor online community building is gekozen om de multimedia stories te koppelen aan een nieuwe bijbehorende facebook groep.

Omdat duurzaamheid en milieu een erg breed onderwerp is voor één multimedia story, is gekozen om meerdere stories te maken over specifieke onderwerpen.

Aanbevelingen richting BrightVibes

1. Publiceren van meer multimedia stories.
2. Zoeken naar mogelijkheden voor betere ondersteuning van community building.
3. Categoriseren en archiveren van berichten in multimedia stories en beschikbaar maken op de website van BrightVibes.
4. Uitbreiding van de functionaliteit van multimedia stories door te upgraden naar een Shorthand plan met uitgebreidere mogelijkheden (integratie van custom html code, branded theme custom voor BrightVibes en story embedding in het eigen domain).
5. Onderzoeken hoe ‘ dynamic content’ kan worden gecreëerd voor verbeterde interactie met de doelgroep, het ondersteunen van community building en om de mogelijkheid te creëren voor de BrightVibes community om zelf verhalen te maken.
6. Onderzoeken of multimedia stories van BrightVibes in het onderwijs toepasbaar zijn.

Tomorrow Times: het ondersteunen en stimuleren van ontwikkelingen richting een duurzame toekomst voor onze planeet door het delen van succesverhalen en positieve berichten over duurzaamheid, milieu, en een circulaire economie.