sorteer op

filteren op

2020

Bachelor Autonome Beeldende Kunst

2020

Judith Reijnders

Wander

Wander
May 2020

A project in which you
are invited to discover the streets,
alleys and squares. Go your own
way and experience the space.
Wander mei 2020 Een werk waarbij je bent uitgenodigd te dwalen door de straten, steegjes en over de pleinen. Vind je eigen weg en ervaar de ruimte.

RUIMTE:
Het gebied tussen de waarnemer
en haar omgeving; de plek waar
beweging mogelijk is; de leegte
waar het perspectief met je ogen
speelt; het gat tussen de objecten
in; een volume dat je helemaal
niet ziet, totdat zij wordt
begrensd.

Dankbaar maken we gebruik van snelle transportmiddelen en verplaatsen we ons razendsnel door het landschap. Vaker nog gebruiken we digitale communicatie waardoor er niet eens vertrokken hoeft te worden om een boodschap door te
geven. Deze snelheid laat je de ruimte en afstand vergeten. Er wordt geprobeerd om toch de ruimte te bevatten door haar
te vertalen in meetbare cijfers en virtuele waarheden.

De fascinatie is voor mij niet ontstaan vanuit vatbare feiten. Het is de ruimte boven de wegen, die gereserveerde plek voor beweging, die mij intrigeert.

Dwalend door straten brengt iedere stap een ander beeld. Door de beweging van de toeschouwer vormen de bomen, de gebouwen en alles wat zich voordoet, een spel met de ruimte. Door het vullen van leegte met obstakels is een mens in staat ruimte in te schatten. Maar alleen dankzij het bewegen, het veranderen van perspectief, kun je een ruimte bevatten.
Hoe ieder individu beweegt, is kenmerkend voor ieder persoon en daarom zal een eenduidige omschrijving
van een ruimte niet evenaren met een persoonlijke ervaring. Meetbare cijfers en virtuele waarheden zijn daarom hooguit
een aanvulling zijn op het bevatten van een ruimte.
Een ongrijpbare dimensie die je pas ziet als zij is begrensd. Een begrip zonder eenduidige betekenis. Een plek die
wordt gevormd door ieders persoonlijke interpretatie.

In mijn werk ga ik terug naar de ruimte om haar te betekenis te ontrafelen. Terug naar de ruimte.

Wander mei 2020 Een werk waarbij je bent uitgenodigd te dwalen door de straten, steegjes en over de pleinen. Vind je eigen weg en ervaar de ruimte.
Mijn 15m² april 2020 Een plattegrond op ware grootte.

Het gebied tussen de waarnemer
en haar omgeving; de plek waar
beweging mogelijk is; de leegte
waar het perspectief met je ogen
speelt; het gat tussen de objecten
in; een volume dat je helemaal
niet ziet, totdat zij wordt
begrensd.
Dankbaar maken we gebruik van snelle
transportmiddelen en verplaatsen we
ons razendsnel door het landschap. Vaker
nog gebruiken we digitale communicatie
waardoor er niet eens vertrokken hoeft
te worden om een boodschap door te
geven. Deze snelheid laat je de ruimte en
afstand vergeten. Er wordt geprobeerd
om toch de ruimte te bevatten door haar
te vertalen in meetbare cijfers en virtuele
waarheden.
Waar is de ruimte?