sorteer op

filteren op

2020

Bachelor Docent Beeldende Kunst En Vormgeving

2020

Sanni Yerna

Vertically Challenged

This normal for me
Dit is normaal voor mij

Mijn hele leven ben ik al klein geweest. Dit is iets wat nooit zal veranderen. Door mijn kleinheid kan ik niet fatsoenlijk op een stoel zitten zonder dat mijn voeten blijven zweven. Ik raak snel kwijt in een menigte of mensen kijken over mij heen, letterlijk. Ik kan mensen niet goed in de ogen aankijken. Dit zijn een aantal dingen waar ik tegenaan loop. Daarom heb ik oplossingen ontworpen die mij in het dagelijks leven zullen gaan helpen.

In mijn scriptie heb ik gekeken naar hoe ik leerlingen intrinsiek kan motiveren in het kunstonderwijs. Hoe ik er voor kan zorgen dat de leerling vanuit zichzelf gemotiveerd wordt en niet door middel van een beloning of straf. Hier heb ik gefocust op het proces van de leerling binnen een kunsteducatieve opdracht. De focus wordt gelegd op het proces en minder op de eindopdracht. Dit is omdat tijdens het proces de leerling aan het leren is. Er wordt door de leerling geëxperimenteerd, onderzoek gedaan, kritisch teruggekeken en vooruitgekeken om tot een eindproduct te komen. Het is belangrijk dat een leerling tijdens de opdracht fouten kan maken om te kijken of iets wel of niet werkt. Fouten zijn een belangrijk onderdeel van het leerproces.

Alhoewel ik de nadruk op het belang van het proces wil leggen, betekent dit niet dat we het eindproduct geheel buiten beschouwing moeten laten. Het eindproduct omvat een hele evolutie aan door leerlingen geleerde zaken. Daarnaast is het een materialisatie van hetgeen leerlingen geleerd hebben.
Door meer naar het proces te kijken wordt de hunkering naar een beloning, zoals een goed punt of mooi eindwerk, weggehaald. Wanneer de docent laat zien dat het proces ook belangrijk is en hier aandacht aan besteedt en niet alleen aan een goed punt, zal een leerling hier ook meer waarde aan gaan hechten.

De individuele leerling een zelfgekozen doel geven om naar toe te werken, bevordert een gevoel van zelfstandigheid en authenticiteit. Dit geeft de leerling een uitdaging en vrijheid, waarin de leerling een eigen weg kan vinden om te kunnen experimenteren. Door deze methode komt de leerling tot nieuwe inzichten door het proces zelf in de hand te hebben. Het is van belang de leerling te ondersteunen door kritische zelfreflectie vragen te stellen. Zo blijft een leerling op een goede weg om tot het eigen gekozen doel te komen. Deze momenten schijnen ook licht op een eigen leerproces.
Vooruitgang en groei zien in het leerproces zorgt voor extra motivatie bij de leerlingen om nog meer te ondernemen en te leren. Dit zorgt ervoor dat de leerling vol energie en zin de les binnen komt en niet kan wachten om verder aan de slag te gaan met de opdracht. Want kunst moet een vak zijn waar je plezier in hebt en waardevolle dingen in leert.