sorteer op

filteren op


2049

2048

2047


2046


2045

2044

2043


2042

2041


2040

2039


2038

2037

2036

2035


2034


2033

2032

2031


2030

2029

2028


2027

2026


2025

20242020

Bachelor Visuele Communicatie

2020

Selina Coorens

Stap in de wereld van Vrijwillig Wereldwijd.

Om de positieve impact die Vrijwillig Wereldwijd op de wereld kan hebben zo groot mogelijk te maken is er een wereld rondom Vrijwillig Wereldwijd gecreeërd. In deze wereld delen de organisatie, vrijwilligers en overige stakeholders dezelfde waarden en doelen en ontstaat er een community gevoel. De nieuwe visuele identiteit van Vrijwillig Wereldwijd, waar huisstijl, communicatie en gewenst gedrag op elkaar zijn afgestemd bevordert een sterke community met een duidelijke boodschap die voor iedereen helder en herkenbaar is. De verschillende interactieve media-uitingen die hiervoor zijn ontwikkeld vormen een platform voor interactie tussen en betrokkenheid van alle partijen.

Dit afstudeerproject dient als template voor Vrijwillig Wereldwijd die ze kunnen toepassen in toekomstige uitingen.

In de laatste jaren is het internationale vrijwilligerswerk erg populair geworden, de combinatie van reizen en vrijwilligerswerk trekken veel mensen aan. Dit is een goede ontwikkeling dat meer mensen zich bewust zijn van de ongelijkheid in de wereld en dat we elkaar moeten helpen. Door deze populariteit zijn er veel vrijwilligersorganisaties en ondernemingen ontstaan. Wat het moeilijk maakt voor de vrijwilliger om een keuze te maken uit het grote aanbod projecten en organisaties. Daarnaast wordt het vrijwilligerswerk gecommercialiseerd. Het accent komt hiermee wat minder op het daadwerkelijke doel van het vrijwilligerswerk te liggen.

Vrijwillig Wereldwijd is een organisatie die zich inzet voor vrijwilligers in het buitenland. Ze bieden vrijwilligerswerk, stages en reizen aan voor jong en oud. Ze hebben een breed en divers aanbod in projecten, waardoor mensen uit verschillende vakgebieden kunnen deelnemen. Met deze vrijwilligerswerk projecten kan de lokale bevolking geholpen worden met nieuwe vaardigheden en kennis en leren vrijwilligers hoe ze daadwerkelijk hulp kunnen verlenen die een structureel verschil maakt. Vrijwillig Wereldwijd maakt bewust geen gebruik van externe financiering en is dus volledig afhankelijk van de zelfredzaamheid van de projecten met behulp van vrijwilligers.

Vrijwillig Wereldwijd wilt met mijn hulp de organisatie beter positioneren en profileren, zodat voorgaande, huidige en toekomstige vrijwilligers een blijvende relatie met Vrijwillig Wereldwijd willen opbouwen. Met een grotere hoeveelheid vrijwilligers kunnen de projecten meer succes boeken, waardoor de organisatie dichter bij hun visie en missie komt om een positieve impact op de wereld te hebben. Ook zijn voldoende vrijwilligers belangrijk voor de continuïteit van Vrijwillig Wereldwijd en daarmee ook deels voor hun projecten.

De huisstijl en communicatieaanpassingen zijn vertaald in 7 basis-uitingen die als template voor andere toekomstig uitingen kunnen dienen. Dit totaal concept geeft eveneens invulling aan de opzet van de gewenste Vrijwillig Wereldwijd community gebaseerd op gezamenlijke normen, waarden en uitgangspunten voor alle stakeholders.

Door de situatie rondom COVID-19 zijn een aantal onderdelen van het project nog niet uitgevoerd, deze zullen komende maanden indien de mogelijkheden er zijn alsnog ingevuld worden. Met name de geplande reizen naar de projecten zijn hiervan het belangrijkste onderdeel.

Dit afstudeerproject is uitgevoerd ten behoeve van Vrijwillig Wereldwijd. In de periode van februari tot en met juni 2020.

Ik wil graag Vrijwillig Wereldwijd bedanken voor dit project en de prettige samenwerking, met name Daan Ragbourn. Dit project zal een vervolg krijgen in de komende maanden zowel qua uitwerking als ook invulling van de projectreizen die vanwege COVID-19 niet zijn uitgevoerd.

Ook dank aan de docenten van Zuyd Hogeschool, Vormgeving | Visuele Communicatie: Paul Maas, Theo Ploeg, Roy Hoet en extern begeleider Carry Timmermans voor de goede begeleiding.

Ten slotte dank aan het grote aantal vrijwilligers die meegewerkt hebben aan de enquête.


19351929

1928

1927


1926


1925

1924

1923


1922

1921


1920

1919


1918

1917

1916

1915


1914


1913

1912

1911


1909

1908


1907

1906


1905

1904

1903

1902


1901


1900


1899

1897


1896


1894

1893

1892

1891


1890

1889

1888

1887


1886


1885

1884

1883


1882

1881


1880

1879


1878

1877

1876

1875


1874


1873

1872

1871


1870

1869

1868


1867

1866


1865

1864

1863

1862


1861


1860


1859

1858

1857


1856

1855


1854

1853

1852

1851


1850

1849

1848

1847


1846


1845

1843


1842

1841


1840

1839


1838

1837

1836

1835


1834


1833

1832

1831


1829

1828


1827


1824

Maastricht Institute of Arts