sorteer op

filteren op

2020

Bachelor Visuele Communicatie

2020

Esther L'Espoir

Contrasts

Contrasts

An experimental graduation film made by 
Esther L
Contrasts Een experimentele eindexamenfilm gemaakt door Esther L'Espoir. Gemaakt tijdens de pandemie in 2020

Het thema van deze film is polarisatie. Polarisatie leidt tegenwoordig alleen maar tot conflict. We vallen elkaar aan over de stomste dingen, krijgen ruzie omdat we verschillen van mening en maken van elke discussie een wedstrijd of zelfs een oorlog.

Met Contrasts wil ik laten zien dat ik het er niet mee eens ben hoe polarisatie nu in de wereld gebruikt wordt.

(Omdat de film nog naar filmfestivals gestuurd wordt, staat deze niet online).

In mijn artikel heb ik onderzoek gedaan naar polarisatie.

Mijn hoofdvraag is: In hoeverre kan polarisatie weer leiden tot een constructieve oplossing voor de samenleving?

Polarisatie is het vormen van tegenstellingen. Ik ben erachter gekomen dat polarisatie zeker constructief kan werken, maar daar moet erg veel voor veranderen in de samenleving. De media zou minder aandacht moeten schenken aan polariserende conflicten, mensen zouden ook minder geïnteresseerd moeten zijn in deze conflicten. We zouden dingen vaker van beide kanten moeten bekijken.En we moeten het conflict niet belangrijker maken dan het onderliggende probleem.
Ook moet je zelf ervoor open staan om te veranderen. Als we meer oprechte interesse in de ander zouden tonen en nieuwsgierig zouden zijn naar elkaar, zouden we een polariserend conflict al veel minder de kans geven zich te ontwikkelen.

We moeten polarisatie als middel gaan gebruiken om elkaar beter te leren kennen, elkaar te begrijpen en om oplossingen en compromissen te vinden voor problemen. Op deze manier kan polarisatie wel weer een constructieve oplossing zijn voor deze samenleving.