sorteer op

filteren op


2049


2048

2047


2046


2045

2044

2043

2042


2041


2040


2039

2038


2037

2036


2035


2034

2033

2032

2031


2030

2029

2028

2027


2026


2025

2024


2023


2020

Bachelor Vormgeving | Design

2020

Sjors Driessen

The Objects

De lading van macht

In de afgelopen vier jaar is er bij mij een fascinatie voor vuurwapens ontstaan. Niet in een positieve zin, een adoratie ervoor, maar in een weerstand ertegen. Een soort antibeweging. De gigantische hoeveelheid vuurwapens zorgen wereldwijd voor eindeloos geweld. En voor een ijver om politieke, territoriale, financiële, fysieke of zelfs mentale macht over de ander. Maar aan de andere kant ben ik ook gevoelig voor de vorm en techniek van wapens. Hun praktische en hun visuele ontwikkeling. Ik ging mij interesseren in de transformatie van een effectief toestel naar een object met beeldende expressie. In mijn werk onderzoek ik hoe ik de factor macht van vuurwapens kan ombuigen naar onmacht. Het als het ware kan ontwapenen. Ik wil ermee aantonen dat echte wapens enkel destructief zijn en als zodanig gebruikt worden. Dat we er onze beschaving en ontwikkeling mee afremmen in plaats van bespoedigen. Of is het een noodzakelijk kwaad, ter verdediging van ons lijf en leden?

Onmacht als intensiteit

De installatie The Objects is gebaseerd op een fragment uit de openbare ruimte. Een burgerlijk tafereel van een bankje, lantaarnpaal en prullenbak, zoals we die op straat of in een park aantreffen. De vormgeving ervan is naar de realiteit bewust zo basaal mogelijk gehouden. Er dient een helder contrast te ontstaan tussen het straatmeubilair en de specifieke toevoeging van de wapenobjecten. Deze zijn vervaardigd van gebakken klei en zo bewerkt dat ze een gesmolten indruk geven. De combinatie van dit materiaal en hun fysieke houding, dat van een lappenpop, halen het aanzien en symboliek van een wapen onderuit. De wapens zijn niet in de aanslag gebracht of staan dreigend opgesteld, maar hebben een lusteloze pose. Haast dat van slachtoffers. Alle wapens hebben hun vuurkracht verloren en hangen of liggen er futloos bij. Deze enscenering moet je het gevoel geven dat de vuurwapens aan het einde van hun latijn zijn gekomen. Onbruik- baar voor welke strijd of duel dan ook. Hun oorspronkelijke vorm en vernietigende functie zijn gedegradeerd tot een doelloze materie. De sommering Hands Up, wordt hierdoor een grap. Door deze setting ontstaat de indruk dat de wapens slechts afval zijn en achteloos zijn achtergelaten.

Op zich is de aanwezigheid van wapens op straat niet opzienbarend. Maar het materiaalgebruik, de vervorming en positie van deze wapens hebben bewust een vervreemdend effect. Anders dan bij speelgoedwapens is de illusie juist onbevredigend. Van een afstand zijn ze bijna niet herkenbaar. Pas bij benadering doemen zich de verwrongen contouren en vormeigenschappen ervan op. En dichtbij kom je tot de conclusie dat deze wapens geen enkele vuurkracht meer hebben.

Mijn doel met deze installatie is om het bezit en gebruik van vuurwapens te agenderen. Mensen bewust te maken van hun destructieve functie. Wat mij betreft komt er wereldwijd een algeheel verbod op het bezit van vuurwapens. Waarschijnlijk is mijn streven idealistisch. Ingegeven door het feit dat ik in een veilige omgeving ben opgegroeid. Een die mij gevormd heeft tot de persoon die ik nu ben. Daarom wil ik met mijn objecten en installaties maatschappelijke thema’s aan de kaak stellen. Enige hoop creëren in de gewelddadige wereld waarin wij nu leven. Zodat we elkaar overtuigen met argumentatie in plaats van met munitie.

Het doel van dit onderzoek is om uit te zoeken hoe mijn visie zich verhoudt van een wereld zonder vuurwapens met het hedendaagse straatbeeld. Hierbij is verdieping gezocht in waar deze visie vandaan komt en wat het hedendaagse straatbeeld inhoudt. Ook zijn de effecten van vuurwapens op kinderen een groot onderdeel van de thesis. In deze tijd wordt men steeds meer geïnjecteerd met vuurwapens door de onderliggende angst en machtsverhoudingen hiervan. Het gebruik van vuurwapens lijkt steeds onbewuster en massaler te worden. Iets wat anno 2020 mogelijk als achterhaald kan worden gezien.
Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is een literatuurstudie uitgevoerd. Hiermee wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag: hoe verhoudt mijn visie van een wereld zonder vuurwapens zich met het hedendaags straatbeeld? Door middel van de deelvragen:
1. Welke invloed heeft ons huidige straatbeeld van wapens, macht en vrijheid op de opvoeding van kinderen en de volgende generatie?
2. Wat is de invloed van angst en gemakzucht op de keuze om vuurwapens te gebruiken?
Deze vragen zijn met behulp van diverse bronnen, zoals boeken, internet, films, kunstenaars, sociologen en filosofen - beantwoord.
Uit de literatuur is gebleken dat er diverse visies en meningen zijn betreffende het bovenstaande onderwerp. De persoonlijke visie is gevoed en verder ontwikkeld door kritisch te kijken naar de ideeën van anderen. De invloed die vuurwapens hebben op kinderen en indirect dus de toekomst, is groter als voorafgaand voorzien. Ook is er het gegeven dat onze huidige wereld wordt beschreven als het rijk van de angst, een groot onderdeel van mijn thesis.
Een proces van verdieping en vernieuwing heeft mogelijk gemaakt dat deze thesis te stand is gekomen ten behoeve van het beeldend eindwerk; The Objects. Het ter discussie stellen van mijn visie aan de hand van diverse door mij vergaarde bronnen, heeft ervoor gezorgd dat ik nog meer ben overtuigd van de juistheid van mijn visie en dit kan onderbouwen.
De gehele procedure van deze afstudeerfase is een leerzame ervaring geweest, waar ik positief op kan terugkijken. Samenvattend kan worden gezegd, dat ik met de behaalde resultaten hoop zowel de lezer als de toeschouwer van mijn werk niet alleen te inspireren, maar ook stil te laten staan bij het gegeven dat we het samen moeten doen.

2013


2012

2011


2010

2009


2008


2007

2006

2005

2004


2003


2001


2000

1999


1998

1997


1996


1995

1994

1992


19911989

1988


1987

1986


1985


1984

1983

1982

1981


1979

1978

1977


1976


1975

1974


1973

1972


1971


1970


1969

1968

1967

1966


1965


1964

1963


1962

1961


1960

1959


1958


1957

1956

1955

1954


1953


1952

1951


1950

1949


1948

19471945

1944

1943

1942


1941

19351929

1928

1927


1926


1925

1924


1923

1922


1921


1920


1919

1918

1917

1916


1915


1914

1913


1912

1911


1910

1909


1908


1907

1906

1905

1904


1903


1902

1901


1900

1899


1897


1896


1894

1893

1892


1891


1890


1889

1888


1887

1886


1885


1884

1883

1882

1881


1880

1879

1878

1877


1876


1875

1874


1873

1872


1871


1870


1869

1868

1867

1866


1865


1864

1863


1862

1861


1860

1859


1858


1857

1856

1855

1854


1853


1852

1851


1850

1849


1848

1847


1846


1845

1843

1842


1841


1840


1839

1838


1837

1836


1835


1834

1833

1832

1831


1829

1828

18271824


Maastricht Institute of Arts