sorteer op

filteren op

2020

Bachelor Visuele Communicatie

2020

Selina Coorens

Stap in de wereld van Vrijwillig Wereldwijd.

Om de positieve impact die Vrijwillig Wereldwijd op de wereld kan hebben zo groot mogelijk te maken is er een wereld rondom Vrijwillig Wereldwijd gecreeërd. In deze wereld delen de organisatie, vrijwilligers en overige stakeholders dezelfde waarden en doelen en ontstaat er een community gevoel. De nieuwe visuele identiteit van Vrijwillig Wereldwijd, waar huisstijl, communicatie en gewenst gedrag op elkaar zijn afgestemd bevordert een sterke community met een duidelijke boodschap die voor iedereen helder en herkenbaar is. De verschillende interactieve media-uitingen die hiervoor zijn ontwikkeld vormen een platform voor interactie tussen en betrokkenheid van alle partijen.

Dit afstudeerproject dient als template voor Vrijwillig Wereldwijd die ze kunnen toepassen in toekomstige uitingen.

In de laatste jaren is het internationale vrijwilligerswerk erg populair geworden, de combinatie van reizen en vrijwilligerswerk trekken veel mensen aan. Dit is een goede ontwikkeling dat meer mensen zich bewust zijn van de ongelijkheid in de wereld en dat we elkaar moeten helpen. Door deze populariteit zijn er veel vrijwilligersorganisaties en ondernemingen ontstaan. Wat het moeilijk maakt voor de vrijwilliger om een keuze te maken uit het grote aanbod projecten en organisaties. Daarnaast wordt het vrijwilligerswerk gecommercialiseerd. Het accent komt hiermee wat minder op het daadwerkelijke doel van het vrijwilligerswerk te liggen.

Vrijwillig Wereldwijd is een organisatie die zich inzet voor vrijwilligers in het buitenland. Ze bieden vrijwilligerswerk, stages en reizen aan voor jong en oud. Ze hebben een breed en divers aanbod in projecten, waardoor mensen uit verschillende vakgebieden kunnen deelnemen. Met deze vrijwilligerswerk projecten kan de lokale bevolking geholpen worden met nieuwe vaardigheden en kennis en leren vrijwilligers hoe ze daadwerkelijk hulp kunnen verlenen die een structureel verschil maakt. Vrijwillig Wereldwijd maakt bewust geen gebruik van externe financiering en is dus volledig afhankelijk van de zelfredzaamheid van de projecten met behulp van vrijwilligers.

Vrijwillig Wereldwijd wilt met mijn hulp de organisatie beter positioneren en profileren, zodat voorgaande, huidige en toekomstige vrijwilligers een blijvende relatie met Vrijwillig Wereldwijd willen opbouwen. Met een grotere hoeveelheid vrijwilligers kunnen de projecten meer succes boeken, waardoor de organisatie dichter bij hun visie en missie komt om een positieve impact op de wereld te hebben. Ook zijn voldoende vrijwilligers belangrijk voor de continuïteit van Vrijwillig Wereldwijd en daarmee ook deels voor hun projecten.

De huisstijl en communicatieaanpassingen zijn vertaald in 7 basis-uitingen die als template voor andere toekomstig uitingen kunnen dienen. Dit totaal concept geeft eveneens invulling aan de opzet van de gewenste Vrijwillig Wereldwijd community gebaseerd op gezamenlijke normen, waarden en uitgangspunten voor alle stakeholders.

Door de situatie rondom COVID-19 zijn een aantal onderdelen van het project nog niet uitgevoerd, deze zullen komende maanden indien de mogelijkheden er zijn alsnog ingevuld worden. Met name de geplande reizen naar de projecten zijn hiervan het belangrijkste onderdeel.

Dit afstudeerproject is uitgevoerd ten behoeve van Vrijwillig Wereldwijd. In de periode van februari tot en met juni 2020.

Ik wil graag Vrijwillig Wereldwijd bedanken voor dit project en de prettige samenwerking, met name Daan Ragbourn. Dit project zal een vervolg krijgen in de komende maanden zowel qua uitwerking als ook invulling van de projectreizen die vanwege COVID-19 niet zijn uitgevoerd.

Ook dank aan de docenten van Zuyd Hogeschool, Vormgeving | Visuele Communicatie: Paul Maas, Theo Ploeg, Roy Hoet en extern begeleider Carry Timmermans voor de goede begeleiding.

Ten slotte dank aan het grote aantal vrijwilligers die meegewerkt hebben aan de enquête.